Visie

Als centrumscholen Deerlijk willen we een duidelijke, sterke visie uitschrijven met een blik op de toekomst. Daarvoor trokken we een volledig werkjaar uit. Onderliggende tekst is dan ook het resultaat van vele werk-, denk- en discussievergaderingen met de verschillende partners.

 

Kwalificeren

berk en beuk... groots in kwalitatief onderwijs

Vertrekkende vanuit de leefwereld van het kind streven we ernaar om het kind op te voeden tot een breeddenkende, sociaal vaardige leerling. De centrale ligging van onze school stimuleert iedereen om zoveel mogelijk buiten de schoolmuren de werkelijkheid te ontdekken en te exploreren. Mede dankzij een gevarieerd aanbod aan onderwijsmiddelen en onderwijsdidactiek leren we de leerlingen om de snel evoluerende wereld met beide handen ‘vast’ te pakken en te ontdekken.

KWALIFICEREN-onderwijsmiddelen-en-onderwijsdidactiek
KWALIFICEREN-leefwereld

Talenten ontwikkelen

berk en beuk… groots in ‘prikkelend’ onderwijs.

Op een gastvrije manier willen we kijken naar de ontwikkeling van het gehele kind.
Interesses van kinderen en het rijke pallet aan talenten staan centraal. Ook de aanwezigheid van academie en sportverenigingen op onze locatie zorgt voor een verrijking!
We willen niet enkel figuurlijk een school in beweging zijn. Bewegen en gezonde levensstijl vinden we in onze school belangrijk! Daarin investeren vinden we een must!

TALENTEN-ONTWIKKELEN-bewegen-en-gezonde-levensstijl
TALENTEN-ONTWIKKELEN-Talenten
TALENTEN-ONTWIKKELEN-gastvrij-en-respectvol

Leervermogen

berk en beuk… groots in zorgzame school.

Bij het uitstippelen van een schoolloopbaan houden we rekening met ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en eindtermen.
Ieder kind is uniek en als school pogen we ook ieder kind op die manier te benaderen.
Extra aandacht gaat er naar de leerlingen die zorg nodig hebben.

LEERVERMOGEN-zorg
LEERVERMOGEN-eindtermen-en-leerplandoelen

Betrokkenheid

berk en beuk… groots in openheid, nabijheid.

Wij willen een school zijn waar, in de eerste plaats de kinderen zich thuis voelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders en school elkaar blindelings vinden. Open, snelle en eerlijke communicatie staat daarom hoog in ons vaandel. Andere partners, die een toegevoegde waarde bieden voor de school, verwelkomen we met open armen.

BETROKKENHEID-partners
BETROKKENHEID-communicatie