Historiek

Een mooie traditie van jarenlange samenwerking...

 

Samenwerkingsovereenkomst

Meer dan 100 jaar bestond er in het centrum van de gemeente een gemeentelijke jongensschool en een vrije meisjesschool. Er was vrede en een goede verstandhouding tussen die scholen.

Om dit zo te houden kwam er een samenwerkingsovereenkomst. Deze kwam tot stand met de medewerking van de schoolbesturen, het personeel en de ouderraden. Het doel was en blijft nog steeds de schoolvrede tussen beide scholen te bewaren en de kwaliteit van het onderwijs te vrijwaren. Ondertussen werken we al vele jaren op een schitterende manier samen!

De twee scholen blijven bestaan maar gebruiken sinds september 1998 elkaars infrastructuur.

Ze brengen hun eerste, tweede en derde leerjaren onder in de gebouwen van de Hoogstraat (de berk) waar ook de kleuterafdeling gehuisvest is. De vierde, vijfde en zesde leerjaren van beide scholen worden ondergebracht in de gebouwen van de St.-Amandusstraat (de beuk).

Tussen de scholen worden afspraken gemaakt voor het op elkaar afstemmen van de leerinhouden en voor alle praktische schikkingen zoals gemeenschappelijke verzekeringen, busvervoer, middagmalen, uurregeling, vrije dagen, studiedagen, zeeklassen, schoolreizen, projecten. Een pedagogische werkgroep coördineert de afspraken binnen de verschillende leerjaren.

Sinds 1998 spreken we dus over de "Deerlijkse centrumscholen", "de berk" en "de beuk". Op regelmatige basis wordt de samenwerking geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.