Beweging

School in beweging ... het uurtje meer waar kinderen naar uitkijken!

 

Wij willen een school zijn die in "beweging" blijft. Inderdaad... figuurlijk maar ook letterlijk! Dat betekent niet dat we van iedereen een topsporter willen maken. Neen. We kiezen bewust voor 'extra beweging' omdat we ervan overtuigd zijn dat beweging belangrijk is. Het zorgt voor een volledige ontwikkeling en een gezonde levensstijl.Zo proberen we in de klas, tussen de lesuren door, bewegingstussendoortjes te promoten.

Naast de 2 uren lichamelijke opvoeding, die doorgaan in goed uitgeruste sportzalen of in het zwembad, kiezen we ook voor extra uren sport. Dit betekent dat iedere klas, van peuter tot 6de leerjaar regelmatig een derde uur sport/beweging krijgen. Daar komen sport-en bewegingsvaardigheden aan bod waar anders geen tijd voor is.

Ook neemt de school deel aan de vele sportactiviteiten georganiseerd op woensdagnamiddag. Deelnemen en samen sporten staat daar steeds centraal! Wordt er gewonnen... dan is dat leuk meegenomen maar het is nooit de prioriteit.

Ook de Wandelpool draagt z'n steentje bij!

Een uniek initiatief van ouders van de berk en de beuk. Zij organiseren een wandelpool.

De ouders brengen hun kinderen naar één van de verzamelplaatsen net buiten het centrum. En van daaruit stappen de kinderen dan onder begeleiding naar school. Goed voor de gezondheid, het milieu én de veiligheid in de schoolomgeving!

Meer info vind je op de Facebook-pagina van de Wandelpool of neem eens een kijkje 'Geen car- maar wandelpoolen naar school'.