Opvang

De opvang wordt op beide plaatsen zowel 's morgens als 's avonds georganiseerd. Vanaf 7 uur 's morgens kunnen de kinderen terecht in de opvangruimte van de scholen. Na de lesuren kan men in de beuk of in de berk tot 18.30 u. op school blijven.

 

De ouders kunnen zelf bepalen op welke plaats hun kind in de opvang blijft. Voor de kinderen die 's middags op school blijven, is er toezicht (opvang). 's Morgens worden de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, die eerst in de Hoogstraat naar de opvang gaan, om 8.15u. overgestoken aan de Hoogstraat en gaan daarna zelfstandig te voet naar de beuk.

Op woensdagnamiddag is er enkel opvang in de beuk (St.-Amandusstraat). De kleuters kunnen met bus, het lager met de rang naar de opvang gaan tot 18.30 uur. 's Middags drinken zij soep en brengen zelf boterhammen mee. Inlichtingen zijn te bekomen bij de directeurs of bij de toe­zichtsters. De bijdrage van de ouders bedraagt 0,80 euro per begonnen half uur.

Ook op pedagogische studiedagen voorzien we opvang. Enkel tijdens vakanties en lokale vrije dagen is de school helemaal dicht.