Ouderraad

Ouderraad XL. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Door samenwerking, overleg en participatie wordt het beste resultaat bekomen.

 

Het ligt in de bedoeling de ouders maximaal bij het schoolgebeuren te betrekken. Naast ouders zijn ook de directeurs, een aantal leerkrachten en secretariaatsmedewerkers in dit overlegorgaan vertegenwoordigd. Isabelle Lambrecht en Kenny Vercruysse zijn de huidige trekkers (voorzitters) van dit bijna 100-koppige comité met 5 werkgroepen.

Wens je meer info of wil je toetreden tot deze mega-actieve-enthousiaste groep? Stuur gerust een mailtje naar onze secretaris (elkedebel@gmail.com).

Een jeugdbeweging voor ouders

​Een greep uit onze activiteiten:

Gezinswandeling, schoolfeest, rapportenbar, vormingsavonden, gezond ontbijt op school, verfraaien speelplaats, quiz, schoolkrant, velo-ontbijt, infoavond studiekeuze na 6de leerjaar...