bezoek René de Clercq

René de Clercq...


Een Vlaamse schrijver en dichter die in 'het Damberd' in Deerlijk woonde. Een herberg dat nu een museum geworden is.

Alles in de herberg is bewaard gebleven net zoals vroeger.

Dat mogen we de kinderen niet onthouden.

Een erg leerrijk bezoek dat elk schooljaar op de planning staat voor de derde kleuters.

Helaas strooide het coronavirus vorig schooljaar roet in het eten.

Dat betekende dat de leerlingen van het eerste leerjaar het bezoek nog tegoed hadden.


Geniet mee van ons heerlijk bezoekje aan het huisje van René...

Terug naar overzicht