Start van het kunstproject op school

Vandaag start het KUNSTproject. Gedurende 2 weken zullen we hier samen aan werken.