pedagogische studiedag

Kinderen mogen thuisblijven... Meesters en juffen komen naar school.
Indien nodig: Er is opvang voorzien!