Pedagogische studiedag

De kinderen mogen thuis blijven en de juffen/meesters worden op school verwacht.